سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

اخذ گواهینامه بین المللی بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت (HPH)

بیمارستان خانواده اصفهان موفق به دریافت گواهینامه بین المللی بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت (HPH) از سازمان بهداشت جهانی (WHO) گردید.

به گزارش روابط عمومی،بیمارستان خانواده اصفهان موفق به دریافت گواهینامه بین المللی بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت (HPH) از سازمان بهداشت جهانی (WHO) و عضویت در شبکه بین المللی بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت برای چهار سال دوم (2023-2019) گردید.