سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

پاراکلینیک

دندانپزشکی

دندانپزشکی

 کلینیک دندانپزشکی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه

  آزمایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
سایت تصویربرداری

سایت تصویربرداری

 رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان

بیشتر بدانید!
داروخانه

داروخانه

 داروخانه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیشتر بدانید!